zh-tw
  • zh-tw
  • en

110-1今日社會論壇第二場講座【跨域整合新思維-輔大社科院X安永會計師事務所】

2021-11-25

本學年再次邀請安永會計師事務所分享CSR企業社會責任,及氣候變遷與永續發展的重要,邀請全校有興趣的師生踴躍報名參加!

主題:跨域整合新思維-輔大社科院X安永會計師事務所

講者:

            安永台灣財務會計諮詢服務負責人_陳智忠會計師

           安永聯合會計師事務所氣候變遷及永續發展服務_林群堯協理

大綱:

            1.全球跨區域之整合

            2.為自己打造寬廣的職涯

            3.永續發展之介紹

日期:12月15日 10:10-11:30

地點:利瑪竇大樓B1國際會議廳

報名網址 (活動代碼29833)

(社科院經濟系該時段課程學生請直接前往不用線上報名)

**配合本校防疫措施,會場內禁止飲食並全程配戴口罩,進入會場請協助掃描FJCU實名制,並進行手部消毒。